Mozvag  je  informacijski sustav za podršku procesima akreditacije i reakreditacije koje provodi AZVO. Inicijalno je razvijen 2005. za potrebe akreditacije studijskih programa prilikom uvođenja bolonjskog načina studiranja na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj. U narednim godinama Mozvag je nekoliko puta nadograđivan kako bi podržao procese koje je u tom trenutku provodio AZVO.

AZVO je u 2017. pokrenuo novi 5-godišnji ciklus reakreditacije visokih učilišta pa je stoga napravljena nadogradnja Mozvaga kako bi podržao taj novi proces. Ova nadogradnja uključuje promjene u postupku vrednovanja, nove kategorije podataka za samoanalizu visokih učilišta i nove izvještaje za potrebe reakreditacije. Na mrežnim stranicama Agencije možete pronaći dodatne informacije o postupku reakreditacije i podacima koji se traže od visokih učilišta u reakreditaciji.

U sklopu nadogradnje Mozvaga napravljena je podrška za bolje praćenje svih postupaka koje provodi AZVO, a ne samo ove reakreditacije Ovom nadogradnjom omogućena je promjena u postupcima vrednovanja ili uvođenje novog postupka bez intervencije u programsku podršku nego isključivo kroz korisničko sučelje Mozvaga. U Mozvag je također uvedena vremenska dimenziju podataka koji se evidentiraju o studijskim programima, visokim učilištima i djelatnicima. S obzirom na veliku količinu podataka koju visoka učilišta trebaju dostaviti za potrebe reakreditacije napravljeno je povezivanje s ISVU, a u planu su integracije s drugim informacijskim sustavima. Kod povezivanja s vanjskim informacijskim sustavima, s obzirom da je namjena tih informacijskih sustava pa tako i semantika podataka u njima različita od one koja će se koristiti kod reakreditacije, visokim učilištima je omogućeno jednostavno i razumljivo sučelje kojim podatke iz drugih informacijskih sustava dohvaćaju u Mozvag. Uz sve nabrojeno nadograđeno je i korisničko sučelje Mozvaga sa novim mogućnostima izrade izvještaja u skladu s potrebama AZVO.

Za više informacija o pojedinim opcijama novog Mozvaga izaberite stranicu iz sustava uputa:
  • No labels