Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Ministarstvo znanosti i obrazovanja osnovalo je  Agenciju za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) koja nezavisno, nepristrano i pravedno vrednuje i nadzire studijske programe visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Djelatnost Agencije je organiziranje i provođenje stručnih poslova pri vrednovanju znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, obavljanje poslova vezanih uz priznavanje diploma i kvalifikacija, te obavljanje drugih poslova, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Sveučilišni računski centar - Srce je razvio informacijski sustav Mozvag i Mozvag 2 za podršku postupku vrednovanja studijskih programa i vanjskoj neovisnoj periodičnoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta.

Informacijski sustav Mozvag 2 nastao je za potrebe novog ciklusa reakreditacije visokih učilišta - pokrenutog 2017. godine. Sustav se sastoji od samostojećih modula koje koriste djelatnici AZVO-a i visoka učilišta:

  • Mozvag 2 AZVO
  • Mozvag 2 Visoko učilište

Podaci ustanova će biti prebačeni iz sustava Mozvag u sustav Mozvag 2 prema rasporedu kojeg određuje AZVO.

Informacijski sustav Mozvag sastoji se od samostojećih modula koje koriste djelatnici AZVO-a i visoka učilišta:

  • Mozvag Studijski programi
  • Mozvag Audit
  • Mozvag Visoka učilišta

i web aplikacije:

Informacijski sustav Mozvag 

 

 

   • No labels