Vlada Republike Hrvatske je u srpnju 2004. godine osnovala Agenciju za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) u cilju unaprijeđenja osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti u Republici Hrvatskoj. Agencija samostalno i neovisno obavlja poslove u sklopu djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o ustanovama, Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, te drugim propisima koji uređuju područja iz djelokruga rada Agencije. Osnovna djelatnost Agencije je organiziranje i provođenje stručnih poslova pri vrednovanju znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, obavljanje poslova vezanih uz priznavanje diploma i kvalifikacija, te obavljanje drugih poslova, sukladno nadležnim propisima.

Sveučilišni računski centar - Srce je razvio 2005. godine informacijski sustav Mozvag kao alat za podršku postupku vrednovanja studijskih programa i vanjskoj neovisnoj periodičnoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta. Sustav je, u suradnji s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje, 2017. godine nadograđen za potrebe kvalitetnijeg prikupljanja i obrade podataka o visokim učilištima u postupcima vanjskih vrednovanja koje provodi AZVO.

Informacijski sustav Mozvag 2 nastao je za potrebe novog ciklusa reakreditacije visokih učilišta - pokrenutog 2017. godine. Sustav se sastoji od samostojećih modula koje koriste djelatnici AZVO-a i visoka učilišta:

  • Mozvag 2 AZVO
  • Mozvag 2 Visoko učilište

i web aplikacije:

Podaci ustanova će biti prebačeni iz sustava Mozvag u sustav Mozvag 2 prema rasporedu kojeg određuje AZVO.

Informacijski sustav Mozvag korišten za (re)akreditaciju prije 2017. godine ugašen je 17. svibnja 2021.


  • No labels