Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osnovalo je  Agenciju za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) koja nezavisno, nepristrano i pravedno vrednuje i nadzire studijske programe visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Sveučilišni računski centar - Srce je razvio informacijski sustav potpore postupku vrednovanja studijskih programa i vanjskoj neovisnoj periodičnoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta.

Sustav za potporu postupku vrednovanja studijskih programa sastoji se od 3 modula:

Moduli Mozvag su samostojeće aplikacije.

Sustav za potporu vanjskoj neovisnoj periodičnoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta sastoji se od 3 modula:

Moduli Mozvag su samostojeće aplikacije, dok je modul Moosik web aplikacija.

Korisnici sustava su Agencija za znanost i visoko obrazovanje, visoka učilišta, Nacionalno vijeće za visoko obrazovanjeMinistarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, recenzenti i izvjestitelji studijskih programa, te stručnjaci za prosudbu (auditori).

 

 

 

   • No labels