Ustanova je prozor koji sadrži osnovne podatke o ustanovama evidentiranim u informacijskom sustavu. 

Popis ustanova potrebno je evidentirati da bi se mogao određeni studijski program pridodati visokom učilištu kojem pripada. Ustanove mogu biti navedene kao sveučilišta, visoka učilišta, visoke škole, veleučilišta i fakulteti.

Slika 1. Prozor Ustanova

Važniji podaci u prozoru:

Šifra ustanove - Šifra koju sustav generira prilikom unosa nove ustanove. Ova šifra na jedinstven način određuje ustanovu.

Kratica - Kratica ustanove koja se unosi.

Naziv ustrojstvene jedinice - Naziv ustanove koja se unosi.

Matični broj ustanove - matični broj ustanove

Šifra iz upisnika - šifra koju ustanova ima u Upisniku visokih učilišta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

OIB - obavezan za ustanove iz Hrvatske.

Vrsta ustanove - šifra (broj) i naziv vrste ustrojstvene jedinice moraju po vrijednostima odgovarati podacima u katalogu Vrsta ustrojstvene jedinice

Nadređena ustanova - unosi se šifra nadređene ustanove. Kao nadređenu ustanovu moguće je evidentirati samo onu ustanovu koja je već ranije evidentirana, odnosno kojoj je generirana šifra. Ako se ne zna šifra, mogu se otvoriti Pomoćne tablice

Naziv nasljeđuje od - unosi se šifra ustanove od koje se nasljeđuje naziv

E-mail/URL - unosi se e-mail adresa i internetska adresa ustanove

Crosbi/PDB matični broj - matični broj ustanove iz Crosbi/PDB sustava, nužan za prebacivanje podataka o bibliografiji i projektima iz navedenih sustava u sustav Mozvag2

Crosbi URL - poveznica na profil ustanove u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

URL citatne baze s pregledom za VU - upisuje se podatak koji se povlači u tablicu 5.1. Analitičkog priloga

Mjesto sjedišta - mjesto sjedišta ustanove, obavezan podatak prilikom unosa

Institutional global ID - Podatak o međunarodnom identifikatoru visokog učilišta u bazi DEQAR, kojeg unose AZVO administratori

Naziv ustanova na ostalim jezicima - Naziv ustrojstvene jedinice na ostalim svjetskim jezicima navedenima u katalogu Jezik.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

  • No labels