Na slici 1 je prikazan prozor s godišnjim planom vrednovanja kojeg evidentira AZVO. U prozoru su vidljive informacije o visokim učilištima koja će se vrednovati kao i o svim studijskim programima vrednovanih visokih učilišta. Više o Godišnjem planu vrednovanja možete pronaći na poveznici:Godišnji plan vrednovanja.

Slika 1. Godišnji plan vrednovanja.


Upute za ostale dijelove sustava možete pronaći na sljedećim poveznicama:

  • No labels