Opcija Mobilnost studenata (3.6.) otvara se odabirom izbornika Analitički prilog te opcije Tema 3 Nastavni proces i podrška studentima/Mobilnost studenata (3.6.)


Podatke u ovom prozoru evidentira ustanova

Slika 1. Izgled prozora Mobilnost studenata (3.6.)

Podatke u tablicu potrebno je evidentirati sukladno tablici 3.6. dokumenta Analitički prilog samoanalizi.

Prozor Mobilnost studenata (3.6.) podijeljen je na 2 okvira:

  • okvir s podacima o studijskom programu - podatke u ovom okviru nije moguće mijenjati 
  • okvir Mobilnost studenata - podatke u ovom okviru moguće je evidentirati 


Okvir Mobilnost studenata 

U ovom okviru evidentiraju se podaci o Mobilnosti studenata. Podaci se unose pokretanjem akcije Unesi (F8). 

Akademska godina - u ovom polju evidentira se akademska godina na koju se mobilnost odnosi

Vrsta mobilnosti - u ovom polju evidentira se odlazna ili dolazna vrsta mobilnosti

Trajanje mobilnosti - u ovom polju evidentira se trajanje mobilnosti odabirom iz kataloga

Broj studenata na mobilnosti - ukupan broj studenata na toj vrsti mobilnosti u toj akademskoj godini   • No labels