U ovom izborniku unose se podaci o strukturi upisanih studenata za studijske programe više razine.

Podatke u tablicu potrebno je evidentirati sukladno tablici 3.3., 3.1. dokumenta Tablice iz Mozvag-a u samoanalizi.

Podatke u ovom izborniku evidentira ustanova.

Slika 2. Izgled izbornika Struktura upisanih studenata za studijske programe više razine (3.3., 3.1.)

Izbornik se sastoji od 2 okvira:

Studijski program - U ovom okviru su evidentirani osnovni podaci o studijskom programu, te je tu moguć samo dohvat podataka.

Donji okvir sastoji se od 2 kartice -

  • Struktura upisanih studenata prema načinu izvedbe studijskog programa (Tablica 3.3. i 3.1.)
  • Struktura upisanih studenata za 1. studijsku godinu (Tablica 3.3.)

Kartica Struktura upisanih studenata prema načinu izvedbe studijskog programa (Tablica 3.3. i 3.1.)

Slika 2. Izgled kartice Struktura upisanih studenata prema načinu izvedbe studijskog programa (Tablica 3.3. i 3.1.)

Akademska godina - Ovdje se evidentira godina za koju se unose podaci o strukturi studenata.

Način izvođenja - Ovdje se evidentira način izvođenja studijskog programa (Redovni, Izvanredni).

Prijavljeni - 1.godina (3.3.) - Ovdje se evidentira broj prijavljenih studenata na prvu godinu studijskog programa.

Upisani - 1.godina (3.3.) - Ovdje se evidentira broj upisanih studenata u prvu godinu studijskog programa.

Upisan kvota - 1. godina (3.3.) - Ovdje se evidentira upisna kvota za prvu godinu studijskog programa.

Broj studenata (3.1.) - Ovdje se evidentira broj studenta na studijskom programu.

Kartica Struktura upisanih studenata za 1. studijsku godinu (Tablica 3.3.)

Akademska godina - Ovdje se unosi godina za koju se evidentira struktura upisanih studenata za prvu studijsku godinu.

Broj studenata s drugog VU/studijskog programa - Ovdje se evidentira broj studenata s drugog VU/studijskog programa

Prosječna ocjena na prethodnoj razini studija - Ovdje se evidentira prosječna ocjena studenata na prethodnoj razini studija.

  • No labels