Katalog Vrsta projekta održavaju AZVO administratori.

Kategorije vrste projekta su unaprijed definirane i to su;

  • Znanstveni
  • Stručni
  • Infrastrukturni
  • Jačanje ljudskih kapaciteta

Slika 1. Izgled prozora Vrsta projekta


Značenje polja:

Šifra - šifra vrste projekta unutar sustava

Naziv - puni naziv vrste projekta

Engleski naziv - puni naziv vrste projekta na engleskom jeziku


Engleski nazivi se koriste kod generiranja analitičkih priloga na engleskom jeziku.


Odabirom opcije Lista ili pritiskom na tipku F6, nakon dohvata, moguće je prikazati popis vrsta projekata kao listu.


Slika 2. Lista - Vrsta projekta

  • No labels