Katalog Financijer je preuzet iz PDB-a (https://pdb.irb.hr , Baza podataka projektnih aktivnosti u znanosti i visokom obrazovanju RH).

Katalog Financijer održavaju AZVO administratori, dok korisnici mogu dodavati detalje financiranja samo za financijere:

  • 21 - Domaći gospodarski subjekt/tvrtka

  • 22 - Inozemna ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja
  • 23 - Inozemni gospodarski subjekt/tvrtka

  • 25 - Ostalo - Druge pravne osobe


Prozor Financijer sastoji se od dva okvira: glavnog okvira sa podacima o financijerima i okvira Detalji financiranja.


Slika 1. Izgleda prozora Financijer


Glavni okvir sadrži sljedeće informacije:

Šifra - šifra financijera unutar kataloga

Kratica - kratica financijera

Engleska kratica - kratica financijera na engleskom jeziku. Koristi se prilikom generiranja analitičkog priloga na engleskom jeziku.

Naziv - puni naziv financijera

Engleski naziv - naziv financijera na engleskom jeziku


Okvir Detalji financiranja sadrži popis detalja financiranja i podatke za svaku od njih:

Šifra - šifra detalja financiranja unutar sustava

Kratica - kratica detalja financiranja

Naziv - puni naziv detalja financiranja


Svaki financijer može imati nula ili više detalja financiranja.
  • No labels