U ovom izborniku unose se podaci o radu u organizacijskim odborima konferencija.

Podatke u tablicu potrebno je evidentirati sukladno tablici 5.4. dokumenta Tablice iz Mozvag-a u samoanalizi.

Podatke u ovom izborniku evidentira ustanova. Sve konferencije za 5.4. se prvo evidentiraju u katalogu Konferencija za visoko učilište .

Slika 1. Izgled izbornika Rad u organizacijskim odborima konferencije (5.4.)

Izbornik se sastoji od 2 okvira:

Visoko učilište - U ovom okviru su evidentirani osnovni podaci o ustanovi, te je tu moguć samo dohvat podataka.

Rad u organizacijskim odborima konferencije - U ovaj se okvir unose podaci o radu u  organizacijskim odborima konferencije.

Okvir Rad u organizacijskim odborima konferencije

Akademska godina - Ovdje se evidentira godina na koju se odnosi zapis o radu nastavnika u organizacijskim odborima konferencija.

Konferencija i naziv konferencije - Ovdje se evidentiraju šifra i naziv konferencije.

Organizator i naziv organizatora - Ovdje se evidentira šifra i naziv organizatora konferencije.

Broj osoba u organizaciji - Ovdje se evidentira ukupan broj osoba u organizacijskom odboru. Ukoliko podatak nije poznat evidentira se broj osoba u organizaciji koji dolaze s visokog učilišta. U broj ne ulaze recenzenti i voditelji sekcija.

Broj sudionika -  Ovdje se evidentira broj sudionika.


  • No labels