Prije popunjavanja podataka za tablicu 5.4. visoko učilište treba evidentirati u katalog sve konferencije će koristiti, neovisno o tome tko je organizator tih konferencija.Šifra konferencije - automatski se dodjeljuje.

Naziv konferencije - naziv konferencije. Ako postoje konferencije koje svake godine uz naziv imaju i kalendarsku godinu npr. "Mipro 2015", "Mipro 2016", one se evidentiraju pod zasebnim šiframa.
  • No labels