Slika 1. Pregled poruka za vrednovanje

U prozoru su vidljivi sljedeći podaci:

  • Podaci o visokom učilištu
  • Podaci o vrednovanjima provednim na visokom učilištu
  • Red poruka koje još nisu poslane
  • Red poslanih poruka

Poruke su e-mail obavijesti koje šalje poseban servis koji je instaliran na poslužiteljima Srca. Red poruka puni se automatski sukladno opisanim pravilima za slanje poruka. Kada se poruka iz reda poruka koje još nisu poslane obradi i pošalje se mail, poruka se prebacuje u popis poslanih poruka.

  • No labels