Katalog Detalji financiranja je preuzet iz PDB-a (https://pdb.irb.hr , Baza podataka projektnih aktivnosti u znanosti i visokom obrazovanju RH).

Korisnici mogu unašati nove detalje financiranja i pridružiti ih financijerima:

  • 21 - Domaći gospodarski subjekt/tvrtka
  • 22 - Inozemna ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja
  • 23 - Inozemni gospodarski subjekt/tvrtka
  • 25 - Ostalo - Druge pravne osobe

Detalje financiranja pridružene drugim financijerima održavaju AZVO administratori. Ako ne postoji detalj financiranja pridružen ostalim financijerima, zahtjev za unosom možete dostaviti AZVO administratorima na mozvag@azvo.hr


Slika 1. Izgled prozora Detalji financiranja


Značenje polja:

Šifra - šifra detalja financiranja unutar sustava

Kratica - kratica naziva prikazanog detalja financiranja

Engleska kratica - kratica naziva prikazanog detalja financiranja na engleskom jeziku

Naziv - puni naziv detalja financiranja

Engleski naziv - puni naziv detalja financiranja na engleskom jeziku


Engleski nazivi i kratice detalja financiranja se koriste kod generiranja analitičkih priloga na engleskom jeziku.


Odabirom opcije Lista ili pritiskom na tipku F6, nakon dohvata, moguće je prikazati popis detalja financiranja kao listu.


Slika 2. Lista - Detalji financiranja  • No labels