U ovom izborniku se evidentiraju podaci o bibliografiji na visokom učilištu.

Podatke u tablicu potrebno je evidentirati sukladno tablici 5.2. dokumenta Tablice iz Mozvag-a u samoanalizi.

Podatke u ovom izborniku evidentira ustanova.

 

 

Slika 1. Izgled izbornika Bibliografija umjetnika

Izbornik se sastoji od 3 okvira:

 • Visoko učilište - U ovom okviru su evidentirani osnovni podaci o ustanovi, te je tu moguć samo dohvat podataka.
 • Godina - U ovaj se okvir unosi godina na koju se bibliografija odnosi.
 • Bibliografija umjetnika - U ovom se okviru evidentira broj dijela prema vrsti umjetničke djelatnosti.

Okvir Godina

U njemu se evidentira podatak o kalendarskoj godini na koju se odnosi bibliografija.

Okvir Bibliografija umjetnika

U njemu se evidentira ukupan broj djela prema vrsti umjetničke djelatnosti za određenu godinu.

Vrste umjetničke djelatnosti:

 • Umjetničko djelo definirano kao vrhunsko postignuće od međunarodnog značaja
 • Umjetničko djelo definirano kao vrhunsko postignuće nacionalnog značaja
 • Premijerno predstavljeno umjetničko djelo na manifestacijama od međunarodnog značaja
 • Premijerno predstavljeno umjetničko djelo na manifestacijama od nacionalnog značaja
 • Premijerno predstavljeno umjetničko djelo s objavljenom kritikom
 • Premijerno predstavljeno umjetničko djelo
 • Autorstvo knjiga objavljenih u inozemstvu
 • Autorstvo knjiga objavljenih u Republici Hrvatskoj

 

 • No labels