Prozor Razina EQF je katalog koji prikazuje odgovarajuće razine Europskog kvalifikacijskog okvira.

Ovaj katalog  održava Centar potpore, te ga korisnici ne mogu mijenjati.

 

Slika 1. Prozor Razina EQF

Save

  • No labels