Slika 1. Prozor Predmeti i nastavnici na studijskom programu

U prozoru su vidljivi sljedeći podaci:


Save

Save

  • No labels