Katalog Uloga sadrži uloge koje može imati osoba koja je evidentirana u sustavu.

Uz svaku ulogu je moguće postaviti vrijednost za polje Administrator sustava na  Da ili NE. Administratorske uloge imaju posebne dozvole nad dijelovima sustava, što je detaljnije spomenuto u drugim stranicama uputa na koje se te dozvole odnose.

Slika 1. Prozor Uloga

 

 

  • No labels