Katalog Uloga visokog učilišta održavaju AZVO administratori.

Kategorije visokog učilišta su unaprijed definirane i to su;

  • nositelj
  • koordinator
  • partner
  • podizvođač

Slika 1. Izgled prozora Uloga visokog učilišta


Značenje polja:

Šifra - šifra uloge visokog učilišta unutar sustava

Naziv - puni naziv uloge visokog učilišta

Engleski naziv - puni naziv uloge visokog učilišta na engleskom jeziku


Engleski nazivi se koriste kod generiranja analitičkih priloga na engleskom jeziku.


Odabirom opcije Lista ili pritiskom na tipku F6, nakon dohvata, moguće je prikazati popis uloga visokog učilišta kao listu.


Slika 2. Lista - Uloga visokog učilišta

  • No labels