Katalog Stručni naziv bez struke sadrži osnovne podatke o stručnim nazivima ali bez naznačene struke.

Podatke u katalogu nije moguće unositi, već samo pregledavati.

Slika 1. Prozor Stručni naziv bez struke

Save

Save

  • No labels