Postupak evidencije ishoda učenja

  1. Sve ishode učenja koje ćete koristiti prvo evidentirate za svoju ustanovu u katalogu Ishodi učenja.
  2. U prozoru Ishodi učenja na studijskom programu potrebno je pridodati ishode učenja studijskom programu.
  3. Nakon toga u prozoru Predmet pridodajte ishode učenja predmetu.

Prilikom generiranja tablice 2.1 redci su obavezni predmeti na studijskom programu, dok su stupci ishodi učenja pridruženi tom programu. U tablici se popunjava informacija da li je na nekom predmetu s popisa pridružen ishod učenja sa studijskog programa.

  • No labels