U ovom se prozoru unose svi ishodi učenja na razini studijskih programa koji se izvode na visokom učilištu.

Slika 1. Prozor Ishodi učenja


Podaci u prozoru:

Visoko učilište - šifra visokog učilišta koje unosi ishod učenja

Šifra - u prvom polju se prikazuje šifra koju dodjeljuje sustav

Labela - skraćeno ime ishoda učenja za jednostavniji prikaz u tablici i evidentiraju ga korisnici

Naziv - naziv ishoda učenja kojeg evidentiraju korisnici


Za svaki ishod učenja na svakom studijskom programu, potrebno je u prozoru Predmet označiti predmete na kojima se ostvaruju. Bitno je vidjeti da se ishodi učenja određenog studijskog programa ostvaruju na obveznim predmetima tog programa.


Save

  • No labels