Prozor Znanstveno polje je katalog koji sadrži popis znanstvenih polja. Svako znanstveno područje se dijeli na zanstvena polja, tako da npr. humanističkom području mogu pripadati znanstvena polja povijest, arheologija, filozofija, znanost o umjetnosti i sl.

Slika 1. Prozor Znanstveno polje

 

U prozoru su prikazani sljedeći podaci:

Znanstveno polje -  šifra (broj) koja jednoznačno određuje znanstveno polje

Oznaka znanstvenog polja - pripadajuća klasifikacijska oznaka znanstvenog polja

Znanstveno područje - šifra (broj) koja jednoznačno određuje znanstveno područje

Oznaka znanstvenog područja - pripadajuća klasifikacijska oznaka znanstvenog područja

Naziv znanstvenog područja - naziv znanstvenog područja kojem polje pripada

ISCED polje (Qrossroads) - mora odgovarati vrijednostima u katalogu ISCED polje

Naziv znanstvenog polja - naziv znanstvenog polja

Naziv polja na ostalim jezicima - moguće je evidentirati naziv i na drugim jezicima

 

Save

Save

  • No labels