Podatke u ovom izborniku evidentira ustanova. Evidencija časopisa je preduvjet za evidenciju podatka u prozoru Uredništvo u časopisima (5.5).Časopis - naziv časopisa. Šifra časopisa se automatski generira od strane sustava

Izdavač - izdavač časopisa. Izdavači se definiraju u katalogu Izdavač

Citatna baza - citatna baza časopisa. Citane baze su definirane katalogom Citatna baza

Kategorizacija - kategorizacija časopisa. Vrijednosti su definirane analitičkim prilogom.

URL - URL časopisa

  • No labels