Katalog Citatna baza sadrži popis svih citatnih baza koje se mogu evidentirati.

Slika 1. Izgled kataloga Citatna baza

  • No labels