U ovom izborniku unose se podaci o uredništvima časopisa.

Podatke u tablicu potrebno je evidentirati sukladno tablici 5.5. dokumenta Analitički prilog samoanalizi.

Podatke u ovom izborniku evidentira ustanova. Časopisi se definiraju u katalogu Časopis.

Slika 1. Izgled izbornika Uredništvo u časopisu (5.5.)

Izbornik se sastoji od 3 okvira:

Visoko učilište - U ovom okviru su evidentirani osnovni podaci o ustanovi, te je tu moguć samo dohvat podataka.

Kalendarska godina - U ovom okviru se evidentira kalendarska godina na koju se odnosi zapis o sudjelovanju nastavnika u uredništvu časopisa.

Uredništvo u časopisima - Ovdje se evidentira zapis o sudjelovanju nastavnika u uredništvu časopisa.

Okvir Uredništvo u časopisima

Šifra časopisa i naziv časopisa - Ovdje se evidentiraju šifra i naziv časopisa u kojem nastavnik sudjeluje u uredništvu.

Šifra i Naziv izdavača - Ovdje se evidentiraju šifra i naziv izdavača časopisa u kojem nastavnik sudjeluje u uredništvu. Izdavač se smatra digitalnim izdavačem ukoliko u katalogu za njega nije definirano mjesto.

Vrsta sudjelovanja - Ovdje se može odabrati iz padajućeg izbornika vrsta sudjelovanja u uredništvu časopisa (Glavni urednik, Urednički odbor).

Šifra i opis citatne baze - Ovdje se unosi zapis ukoliko se časopis nalazi u nekoj međunarodnoj citatnoj bazi.

Kategorizacija - Ovdje se evidentira kategorizacija časopisa. Časopisi u A1 kategoriji imaju međunarodno uredništvo i inozemne recenzente ili su zastupljeni u jednoj od baza podataka koju svake godine potvrđuje Nacionalno vijeće za znanost. Časopisi u  A2 kategoriji nemaju međunarodni značaj. A, B, C su oznake domaće kategorizacije iz Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja.

  • No labels