U ovom izborniku unose se podaci o radovima visokog učilišta.

Podatke u tablicu potrebno je evidentirati sukladno tablici 5.1. dokumenta Tablice iz Mozvag-a u samoanalizi.

Podatke u ovom izborniku evidentira ustanova ili se podaci mogu preuzeti iz sustava CROSBI.


Slika 1. Izgled izbornika Bibliografija (5.1.)


Unose se samo podaci o recenziranim radovima.

Rad na kojem je više nastavnika istog visokog učilišta navodi se samo jednom.


Izbornik se sastoji od 3 okvira:

 • Visoko učilište - U ovom okviru su evidentirani osnovni podaci o ustanovi, te je tu moguć samo dohvat podataka.
 • Kalendarska godina - U ovaj se okvir unosi kalendarska godina na koju se bibliografija odnosi.
 • Okvir u kojem se nalaze tri kartice:
  • Tablica 5.1.a Bibliografija
  • Citatne baze
  • 5.1.b Bibliografija po znanstvenim područjima

Okvir Kalendarska godina

U njemu se evidentira podatak o kalendarskoj godini na koju se odnose kumulativni podaci (za zadnjih 5 kalendarskih godina) o bibliografiji u okviru sa desne strane.

Kartica Tablica 5.1.a Bibliografija

U kartici se evidentira ukupan broj djela prema vrsti djelatnosti, za određenu godinu, te broj djela koja su proizašla iz suradnje s drugim visokim učilištima i znanstvenim organizacijama.

Vrste djelatnosti su:

 • Radovi najviše kategorije sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
 • Ostali radovi sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
 • Autorstvo inozemno izdanih knjiga
 • Autorstvo domaćih knjiga
 • Poglavlja u knjigama
 • Uredništva knjiga
 • Stručni radovi
 • Recenzirani radovi sa znanstvenih i stručnih skupova
 • Radovi nastavnika institucije u časopisima vaše institucije

Kartica Citatne baze

U ovoj kartici se evidentira ukupan broj citata i h-indeks po pojedinoj citatnoj bazi.

Kartica 5.1.b Bibliografija po znanstvenim područjima

U kartici se evidentira ukupan broj djela prema vrsti djelatnosti i po znanstvenom području, za određenu godinu, te broj djela koja su proizašla iz suradnje s drugim visokim učilištima i znanstvenim organizacijama.

Vrste djelatnosti su istovjetne onima iz kartice Tablica 5.1.a Bibliografija.

Znanstvena područja su:

 • Tehničke znanosti
 • Prirodne znanosti
 • Humanističke znanosti
 • Društvene znanosti
 • Biotehničke znanosti
 • Biomedicina i zdravstvo
 • Interdisciplinarna područja znanosti
 • Interdisciplinarna područja umjetnosti

Umjetničko područje se ne evidentira u 5.1.b.


 • No labels