Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)

Iz sustava ISVU je moguće dobiti jednu ili više kategorija podataka:

 1. Podaci za analizu uvjeta izvođenja - za uspješno uparene studije prebacuju se sljedeći podaci:
  1. akademska godina od koje se izvodi i akademska godina do koje se izvodi
  2. je li se izvodi u godini vrednovanja
  3. mogu li se upisati novi studenti (brucoši)
  4. predmeti,
  5. opterećenje predmeta na vrsti nastave,
  6. broj grupa predmeta na vrsti nastave,
  7. ponuda predmeta studijima,
  8. nastavnici koji sudjeluju u nastavi studijskog programa i njihovo opterećenje u nastavi
 2. Podaci o broju studenata - tablica 3.1
 3. Podaci o prolaznosti - tablica 3.4
 4. Podaci o završnosti - tablica 3.5
 5. Podaci o mobilnosti studenata - tablica 3.6

Navedene kategorije nije moguće razdijeliti na manje skupove podataka (npr. prebacivanje samo osoblja), nego se prebacuju svi podaci koji su vezani za kategoriju.

Prije prebacivanja podataka iz ISVU potrebno je napraviti dvije predradnje:

 1. Potrebno je povezati šifre studijskih programa iz Mozvaga2 sa šiframa studija iz ISVU. Povezivanje se može obaviti isključivo sa šifrom korijenskog studija (ne smjera) iz ISVU, te će se prilikom preuzimanja podataka gledati podaci svih podelemenata. Povezivanje studija možete napraviti u prozoru Studijski program u Mozvag2 aplikaciji (polje "Šifra iz ISVU").  Potrebno je osigurati da su nastavni programi studija na ISVU strani zaključani za akademsku godinu vrednovanja.
  Nisu podržani slučajevi gdje postoji više ISVU studija koji odgovaraju jednom Mozvag studijskom programu i koji nisu povezani u ISVU preko korijenskog elementa strukture studija, drugim riječima podržano je samo povezivanja jednog Mozvag studija na jedan ISVU studij (1 na 1). Također potrebno je provjerite jesu li načini izvođenja uparenih studija usklađeni - npr. redovni Mozvag studij mora biti uparen na redovni ISVU studij, jer podaci za analitički prilog se evidentiraju za načine izvođenja. Ako postoji diskrepancija u načinima izvođenja potrebno je ili ažurirati načine izvođenja studija u Mozvag2 (za ažuriranje kontaktirati AZVO administratore na mozvag@azvo.hr) ili upariti na ispravne ISVU studije.
 2. U modulu ISVU Koordinator potrebno je dodijeliti informacijskom sustavu pod šifrom 416 dozvole za pregled podataka (921, 922, 923, 924, 925).

Podaci se ne prebacuju za studijske programe:

 1. Kojima nije evidentirana šifra studija u ISVU.
 2. Koji je evidentirana šifra studija iz ISVU, ali nije evidentirana šifra korijenskog studija.
 3. Kojima je u Mozvagu evidentirano da ne ulaze u analitiku.
 4. Koji imaju više evidentiranih izvođača u Mozvagu (združeni studiji).

Podaci se prebacuju za akademsku godinu vrednovanja ili (ovisno o kategoriji) za više prethodnih akademskih godina koje se računaju u odnosu na akademsku godinu vrednovanja ustanove.

Zahtjev za prebacivanje podataka iz ISVU se šalje na mozvag@srce.hr te je potrebno specificirati točno koje kategorije podataka je potrebno prebaciti. Najčešća pitanje vezana uz prebacivanje iz sustava ISVU možete pročitati na stranici Najčešća pitanja.

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

Iz sustava CROSBI moguće je dobiti:

 • Bibliografiju ustanove (tablica 5.1)
 • Bibliografsku aktivnost nastavnika (tablica 4.4)

Prije prebacivanja podataka iz CROSBI potrebno je popuniti u prozoru Ustanova polje "CROSBI/PDB matični broj".  Za dobivanje podataka o bibliografiji ustanove (5.1) potrebno je da ustanova ima evidentirano znanstveno područje kojeg evidentiraju AZVO administratori. Podaci za 5.1 se mogu dobiti isključivo za znanstvena područja, dok posebni izračuni (za matematiku, pravo, ekonomiju) nisu podržani.

Prebacivanje podataka o nastavnicima obavlja se na sljedeći način:

 1. Kod prebacivanja podataka o bibliografiji nastavnika prvo se dohvate podaci koristeći OIB nastavnika.
 2. Ukoliko podaci nisu dobiveni iz CROSBI-ja koristeći OIB nastavnika tada se podaci dohvaćaju preko MBZ-a nastavnika ukoliko je MBZ evidentiran u Mozvagu.

Zahtjev za prebacivanje podataka iz CROSBI se šalje na mozvag@srce.hr te je potrebno specificirati koju kategorija podataka je potrebno prebaciti. Najčešća pitanje vezana uz prebacivanje iz sustava CROSBI možete pročitati na stranici Najčešća pitanja.

Informacijski sustav znanosti RH (CroRIS)

Iz sustava CroRIS moguće je dobiti:

 • Projekte ustanove (tablica 5.3)
 • Projektnu aktivnost nastavnika (tablica 4.4)

Kod prebacivanja projekata ustanove provjerava se za svaki projekt jesu li svi podaci koje Mozvag zahtijeva dostupni u CroRIS-u te se prebacuju samo projekti s potpunim podacima.

Prebacivanje podataka o nastavnicima obavlja se na sljedeći način:

 1. Kod prebacivanja podataka o projektnoj aktivnosti nastavnika prvo se dohvate podaci koristeći OIB nastavnika.
 2. Ukoliko podaci nisu dobiveni iz CroRIS-a koristeći OIB nastavnika tada se podaci dohvaćaju preko MBZ-a nastavnika ukoliko je MBZ evidentiran u Mozvagu.

Zahtjev za prebacivanje podataka iz CroRIS se šalje na mozvag@srce.hr te je potrebno specificirati koju kategorija podataka je potrebno prebaciti. Najčešća pitanje vezana uz prebacivanje iz sustava CroRIS možete pročitati na stranici Najčešća pitanja.

 • No labels