U prozoru Godišnji plan vrednovanja evidentiran je godišnji plan vrednovanja sustava osiguravanja kvalitete visokoobrazovnih ustanova.

Prozor Godišnji plan vrednovanja pokreće se odabirom opcije Godišnji plan vrednovanja iz izbornika Vrednovanje.

 

Slika 1. Prozor Godišnji plan vrednovanja

Prozor Godišnji plan vrednovanja prikazan na Slici 1 sastoji se od tri okvira:

Podaci u okviru Godišnji plan vrednovanja:

Šifra godišnjeg plana - evidencija šifre godišnjeg plana.

Godina - evidencija godine.

Datum donošenja odluke - evidencija datuma donošenja odluke.

Broj odluke - evidencija broja odluke.

Dokument godišnjeg plana - učitavanje dokumenta godišnjeg plana (.pdf, .docx...)

Opis - evidencija kratkog opisa dokumenta godišnjeg plana.

Osoba - oznaka, ime i prezime osobe iz Agencije koja je koordinator vrednovanja za neku ustanovu

Datum rješenja - unos datuma evidencije.

 

Podaci u okviru Vrednovanje visokih učilišta:

U ovom okviru su evidentirane ustanove za koje se veže godišnji plan vrednovanja.

Više ustanova može imati isti godišnji plan vrednovanja.

 

Podaci u okviru Vrednovanje studijskih programa:

U ovom okviru su vidljiv studijski programi koji se vrednuju a nalaze se u godišnjem planu vrednovanja.

 

Save

  • No labels