Kroz prozor Vrednovanje ustanove dohvaća se ustanova koja se vrednuje.

Prozor Vrednovanje ustanove pokreće se odabirom opcije Vrednovanje ustanove u izborniku Vrednovanje.


Slika 1. Prozor Vrednovanje ustanove

Prozor Vrednovanje ustanove sastoji se od četiri okvira (Slika 1.):

 • Visoko učilište
 • Vrednovanje visokog učilišta
 • Dokumenti vrednovanja
 • Vrednovanje studijskog program u sklopu vrednovanja visokog učilišta

Okvir Visoko učilište

Ovaj okvir sadrži osnovne podatke o visokom učilištu koje se vrednuje.

Šifra ustanove - Polje sadrži šifru ustanove koja se vrednuje.

Kratica - Polje sadrži kraticu ustanove.

Naziv ustanove - Polje sadrži naziv ustanove.

Matični broj - Polje sadrži matični broj ustanove.

Šifra iz upisnika - Podatak o šifri matične ustanove iz upisnika.

Vrsta ustanove - Podatak o šifri i vrsti ustanove.

Vrsta visokog učilišta  - Podatak o vrsti visokog učilišta.

Nadređena ustanova - Unosi se šifra nadređene ustrojstvene jedinice. Kao nadređenu ustrojstvenu jedinicu moguće je evidentirati samo onu koja je već ranije evidentirana, odnosno kojoj je generirana šifra. Ako se ne zna šifra, mogu se otvoriti Pomoćne tablice.

Naziv nasljeđuje od - Podatak o ustanovi od koje ustanova koja se vrednuje nasljeđuje  naziv.

Matično visoko učilište - Unosi se šifra visokog učilišta kojem pripadaju ustrojstvene jedinice koje se unose.

E-mail i URL - Polja sadrže e-mail ustanove i web stranicu.

Telefonski broj - Poje sadrži telefonski broj ustanove.

Mjesto sjedišta - Podatak o mjestu sjedišta ustanove.

Adresa - Polje sadrži adresu ustanove.

Aktivan ustanova? - Podatak da li je ustanova aktivna.

Institution global ID - Podatak o međunarodnom ID-u ustanove.

Naziv ustanove na ostalim jezicima - Polje sadrži naziv ustanove na stranom jeziku.

Okvir Vrednovanje visokog učilišta

U ovom okviru moguće je evidentirati više vrsta postupaka vrednovanja za pojedinu ustanovu.

Vrste postupka vrednovanja su:

 1. Reakreditacija visokog učilišta
 2. Vrednovanje SP u sklopu reakreditacije VU
 3. Redoviti postupak vrednovanja studijskog programa
 4. Vrednovanje stud.prog. kojeg provodi sveučilište
 5. Revizija na traženje NVVO
 6. Postupak vrednovanja izmjena stud. prog. za < 20%
 7. Postupak vrednovanja izmjena stud. prog. za > 20%


Za svaku pojedinu vrstu postupka moguće je pomoću Alata - Promjena statusa za vrednovanje studijskog programa mijenjati odgovarajuće statuse vrednovanja.


U okviru Vrednovanje viskogo učilišta vidljivi su sljedeći podaci:

Šifra i naziv visokog učilišta - - Polje sadrži šifru i naziv ustanove koja se vrednuje.

Vrsta i opis vrste postupka – Šifra i naziv vrste postupka, kao i podatak o verziji postupka. Vidljivi su podaci o statusu vrednovanja, fazi i opisu iste, kao i podaci o akademskoj i kalendarskoj godini na koju se vrednovanje odnosi, te podatak o slanju poruka uz postupak.

Izrada analiza

Nakon što se dohvata podatak o ustanovi, potrebno se pozicionirati u okvir Vrednovanja visokog učilišta, te odabrati/označiti red s godinom godišnjeg plana vrednovanja. Nakon odabira godišnjeg plana vrednovanja, u izborniku Analiza moguće je izraditi 3 vrste dokumenta.

Izrada Analize uvjeta izvođenja

Prilikom odabira izrade ovog dokumenta, korisnik mora odabrati zvanja djelatnika koja ulaze u analizu, te zaključiti/prihvatiti akciju, nakon čega je vidljiv dokument Analiza uvjeta izvođenja studija.

Slika 2. Odabir zvanja

Izrada analitičkog priloga Samoanalizi

Prilikom odabira izrade ovog dokumenta, korisnik mora odabrati jezik (slika 3.) na kojem će se željeni dokument izraditi, te će nakon toga biti moguće pregledati dokument Analitički prilog Samoanalizi/Analytic supplement to Self-analysis.

Slika 3. Odabir jezika

Izrada priloga za ishode učenja (tablica 2.1)

Prilikom odabira izrade ovog dokumenta, korisnik mora odabrati jezik (slika 3.) na kojem će se željeni dokument izraditi, te će nakon toga biti moguće pregledati dokument Tema 2 – Studijski programi/Topic 2 – Study Programmes.

Okvir Dokumenti vrednovanja

U ovom okviru mogu se evidentirati (učitati) dokumenti koji se vežu za pojedinu vrstu postupka kod vrednovanje studijskog programa.

Vrsta dokumenta - Mogući odabir vrste dokumenta iz padajućeg izbornika.

Dokument vrednovanja - Učitavanje dokumenta.

Osoba, Ime, Prezime - Evidencija osobe koja postavlja dokument.

Datum evidencije - Evidencija datuma učitavaj dokumenta.

Opis - Unos kratkog opisa dokumenta.


Slika 4. Kartica Dokumenti

Okvir Vrednovanje studijskih programa u sklopu vrednovanja visokog učilišta

U ovom okviru vidljivi su svi studijski programi koji se vrednuju u sklopu vrednovanja ustanove (Slika 5.).

Slika 5. Kartica Studijski programi


Pomoću Alata - Promjena statusa za vrednovanje studijskog programa moguće je promijeniti status pojedinog studijskog programa na ustanovi (Slika 6.).

Slika 6. Alat Promjena statusa za vrednovanje studijskog programa

Save

 • No labels