Kroz prozor Vrednovanje studijskog program dohvaća se studijski program koji se vrednuje.

Prozor Vrednovanje studijskog programa pokreće se odabirom opcije Vrednovanje studijskog programa u izborniku Vrednovanje.


Slika 1. Prozor Vrednovanje studijskog programa


Prozor Vrednovanje studijskog programa sastoji se od tri okvira:

Okvir Studijski program

Studijski program - Polja sadrže šifru i naziv studijskog programa koji se vrednuje na VU.

Trenutno se izvodi - Podatak da li se studij trenutno izvodi.

Mogu se upisati brucoši - Podatak da li studijski program mogu upisati brucoši.

Tip -  Podatak o tipu studija.

Vrsta - Podatak o vrsti studija.

Mjesto izvođenja - Podatak o mjesto izvođenja studija prema katalogu mjesta.

Trajanje studija - Podatak o trajanju studija u semestrima.

Izvodi se od - do - Podatak o početku i kraju izvođenja studijskog programa.

Način izvođenja - Podatak o načinu izvođenja, a može biti 'Redovni', 'Izvanredni' te 'Redovno i izvanredno'.

Dvopredmetni studij - Podatak je li studij dvopredmetni.

Online studij - Podatak da li je studij online.

ECTS bodovi* - Podatak o broju bodova potrebnih da bi student završio studijski program.

Šifra iz upisnika - Podatak o šifri iz upisnika.

Šifra iz NISpVu - Podatak o šifri iz NiSpVU.

Šifra iz ISVU - Podatak o šifri iz ISVU.

Stečeni stručni naziv -Podatak o  stručnom ili akademskom nazivu koji se stječe završetkom studija. Šifra Stečenog stručnog naziva mora odgovarati jednom od zapisa u katalogu Stručni naziv.

Stručni naziv bez naznake struke* - naziv općenitog stručnog naziva, kao na primjer diplomirani/diplomirana, doktor umjetnosti/doktorica umjetnosti, doktor znanosti/doktorica znanosti i sl.

Okvir Vrednovanje studijskog programa

U ovom okviru moguće je evidentirati više vrsta postupaka vrednovanja za pojedini studijski program.

Vrste postupka vrednovanja su:

  1. Reakreditacija visokog učilišta
  2. Vrednovanje SP u sklopu reakreditacije VU
  3. Redoviti postupak vrednovanja studijskog programa
  4. Vrednovanje stud.prog. kojeg provodi sveučilište
  5. Revizija na traženje NVVO
  6. Postupak vrednovanja izmjena stud. prog. za < 20%
  7. Postupak vrednovanja izmjena stud. prog. za > 20%


Za svaku pojedinu vrstu postupka moguće je pomoću Alata - Promjena statusa za vrednovanje studijskog programa mijenjati odgovarajuće statuse vrednovanja (Slika 2.).


Slika 2. Alat Promjena statusa za vrednovanje studijskog programa

Okvir Dokumenti vrednovanja

U ovom dokumentu mogu se evidentirati (učitati) dokumenti koji se vežu za pojedinu vrstu postupka kod vrednovanje studijskog programa.

Vrsta dokumenta - Mogući odabir vrste dokumenta iz padajućeg izbornika.

Dokument vrednovanja - Učitavanje dokumenta.

Osoba, Ime, Prezime - Evidencija osobe koja postavlja dokument.

Datum evidencije - Evidencija datuma učitavaj dokumenta.

Opis - Unos kratkog opisa dokumenta.


Save

Save

  • No labels