Katalog Vrsta financiranja održavaju AZVO administratori.

Kategorije vrste financiranja su unaprijed definirane i to su;

  • Projektno financiranje
  • Komercijalna usluga
  • Financiranje iz vlastitih izvora
  • Grantovi (bespovratna sredstva/darovnica)

Slika 1. Izgled prozora Vrsta financiranja


Značenje polja:

Šifra - šifra vrste financiranja unutar sustava

Naziv - puni naziv vrste financiranja

Engleski naziv - puni naziv vrste financiranja na engleskom jeziku


Engleski nazivi se koriste kod generiranja analitičkih priloga na engleskom jeziku.


Odabirom opcije Lista ili pritiskom na tipku F6, nakon dohvata, moguće je prikazati popis vrsta financiranja kao listu.


Slika 2. Lista - Vrsta financiranja

  • No labels