Katalog Grad i općina sadrži jedinstvene oznake gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Podatke u katalogu nije moguće unositi, već samo pregledavati.

Slika 1. Prozor Gradovi i općine

Save

  • No labels