U ovom prozoru je moguće definirati predloške za poruke, koje će se slati pojedinim osobama, ovisno o njihovoj ulozi i statusu postupka.

Slika 1. Prozor Predložak za poruke

 

U prozoru su vidljivi sljedeći podaci:

Šifra - Šifra (broj) jedinstveno dodijeljen svakom predlošku.

Naziv - Naziv predloška koji se želi definirati.

Okvir Tekst predloška

Jezik predloška - Iz padajućeg izbornika je moguće izabrati jezik predloška.

Naslov poruke - Naslov poruke za predložak koji se definira.

Tekst - Tekst poruke vezan uz naziv predloška.

  • No labels