Prozori u ovom izborniku služe za definiranje poruka, koje sustav automatski šalje dionicima konkretnog postupka, prilikom ulaska u pojedine statuse definirane postupkom vrednovanja.

U izborniku se nalaze sljedeće opcije:

  • No labels