Katalog Jezik sadrži osnovne podatke o jezicima, na kojima će prikazivati i unositi vrijednosti pojedinih podataka, unutar ostalih prozora sustava.

Podatke u katalogu nije moguće unositi, već samo pregledavati.

Slika 1. Prozor Jezik

U prozoru su prikazani sljedeći podaci:

Oznaka jezika - Dvoslovna kratica (malim slovima) koja jednoznačno određuje jezik.

Naziv jezika - Naziv jezika na hrvatskom jeziku.

Zastava - Slika koja prikazuje zastavu pojedine države u kojoj je to izvorno službeni jezik.

Redni broj za prikazivanje - Redni broj koji označava na kojem će mjestu u listi biti prikazan naziv na tom jeziku (u prikazima gdje se pojavljuju višejezični nazivi).

Pretpostavljeni jezik - Za trenutačno prikazani jezik određuje hoće li biti pretpostavljen, odnosno hoće li se na tom jeziku prikazivati nazivi u prikazima gdje se ne pojavljuju višejezični nazivi. U nekom trenutku samo jedan jezik može biti pretpostavljen. Iz liste je potrebno izabrati Da/Ne (Da - jezik će biti pretpostavljen, Ne - jezik neće biti pretpostavljen). Inicijalno je postavljeno da je pretpostavljeni jezik hrvatski.

Qrossroads language ID - ID jezika u europskoj bazi Qrossroads, odnosno platformi koja pruža podatke o akreditiranim studijskim programima na europskim visokim učilištima.

Save

Save

Save

Save

Save

  • No labels