U katalogu Vrsta organizacijske jedinice se prikazuju podaci o nazivu vrste ustanove, oznaci koja govori je li ustanova visoko učilište ili nije, te nazivu ustanove na ostalim jezicima.

Podatke u katalogu nije moguće unositi, već samo pregledavati.

Slika 1. Prozor Vrsta organizacijske jedinice

Save

Save

  • No labels