1. Visoko učilište (dalje u tekstu VU) odlukom imenuje 1 ili više zaposlenika za ovlaštene administratore sustava Mozvag te odluku dostavlja AZVO-u redovnom poštom, a kopiju na email mozvag@azvo.hr.

  U Odluci o imenovanju, za svaku osobu treba navesti sljedeće podatke:

  Ime:

  Prezime:

  OIB:

  Datum rođenja:

  Spol:

  AAI@EduHr korisničko ime:

  E-mail:

  Kontakt podaci (tel/mob):

  Bez navedenih podataka AZVO administratori neće moći dodijeliti imenovanim osobama ovlaštenje za rad u sustavu Mozvag.

 2. Nakon što AZVO evidentira VU u Godišnjem planu u Mozvagu, ovlaštenim osobama tog VU dodjeljuje korisničke ovlasti za rad u novoj verziji Mozvaga te ih o tom obavještava.
 3. U novoj verziji Mozvaga visoko učilište prebacivanjem u status 4 (VU započelo je s evidencijom podataka u sustavu) dobiva mogućnost ažuriranja i unosa podataka. Prilikom prebacivanja statusa, automatski se kopiraju podaci iz starog Mozvaga u novu verziju podataka te postaju vidljivi kroz sučelje. Ako učilište koristi ISVU i želi koristiti ISVU podatke umjesto podataka iz starog Mozvaga, može zatražiti prebacivanje podataka iz ISVU-a u novu verziju Mozvaga na adresu mozvag@srce.hr. Prije samog prebacivanja učilište je dužno napraviti uparivanje šifra studija s šiframa studija iz ISVU-a u prozoru „Studijski program“. Također ISVU koordinator treba dodijeliti dozvole za čitanje podataka (921,922,923,924,925) sustavu 416 Mozvag u prozoru „Dozvoljene funkcije za informacijske sustave za REST API“ (modul ISVU Koordinator). Bez dodijeljenih dozvola i uparivanja studija prebacivanje se neće obavljati. Ako učilište ne koristi ISVU ili ne želi koristiti podatke iz ISVU-a može nastaviti dalje s ručni ažuriranjem kopije podataka iz starog Mozvaga.
 4. VU radi na unosu podataka do roka predaje Samoanalize, pri čemu može pokretati izradu analitičkih priloga, kao i analiza uvjeta izvođenja te drugih pomoćnih izvještaja, neograničen broj puta.
 5. Nakon što su svi potrebni podatci uneseni i provjereni, VU obavještava AZVO da  je unos završen te da se mogu izraditi analitički prilozi te analize uvjeta izvođenja (VU treba poslati AZVO-u obavijest na email adresu mozvag@azvo.hr ).
 6. AZVO izrađuje analitičke priloge, na hrvatskom i engleskom jeziku, kao i analizu uvjeta izvođenja te ih učitava u Mozvag (u prozoru Vrednovanje ustanove - okvir Dokumenti analize) i javlja VU kada su učitani
 7. VU u Mozvagu prebacuje (u prozoru Vrednovanje ustanove - okvir Vrednovanja VU) status vrednovanja iz 4 u status 5 (Visoko učilište potvrdilo je prijedlog samoanalize). Prelaskom u status 5 VU više nema mogućnost promjene podataka u okviru postupka reakreditacije, dok postupak ne završi.

Follow-up faza

 1. AZVO obavještava VU o početku follow-up faze (vrednovanje se postavlja u status 9 - Početak follow-up).
 2. VU prebacuje status 9 u status 11 - Visoko učilište započelo je s evidencijom podataka u sustavu, čime dobiva mogućnost ažuriranja i unosa podataka. Prilikom prebacivanja statusa, automatski se kopiraju podaci iz prve faze reakreditacije u novu verziju podataka te postaju vidljivi kroz sučelje. Ako učilište koristi ISVU i želi koristiti ISVU podatke umjesto podataka iz prve faze, može zatražiti prebacivanje podataka iz ISVU-a sukladno uputama.
 3. VU radi na unosu podataka do roka predaje Samoanalize, pri čemu može pokretati izradu analitičkih priloga, kao i analiza uvjeta izvođenja, neograničen broj puta.
 4. Nakon što su svi potrebni podatci uneseni i provjereni, VU obavještava AZVO da  je unos završen te da se mogu izraditi analitički prilozi te analize uvjeta izvođenja (VU treba poslati AZVO-u obavijest na email adresu mozvag@azvo.hr ).
 5. AZVO izrađuje analitičke priloge, na hrvatskom i engleskom jeziku, kao i analizu uvjeta izvođenja te ih učitava u Mozvag (u prozoru Vrednovanje ustanove - okvir Dokumenti analize) i javlja VU kada su učitani
 6. VU u Mozvagu prebacuje (u prozoru Vrednovanje ustanove - okvir Vrednovanja VU) status vrednovanja iz 11 u status 12 - Visoko učilište potvrdilo je samoanalizu. Prelaskom u status 12 VU više nema mogućnost promjene podataka u okviru postupka reakreditacije.
 • No labels