Opcija Završnost na studijskom programu i zapošljavanje (3.5., 3.7.) otvara se odabirom izbornika Analitički prilog te opcije Tema 3 Nastavni proces i podrška studentima/Završnost na studijskom programu i zapošljavanje (3.5., 3.7.).

Podatke u ovom prozoru evidentira ustanova

Slika 1. Izgled prozora Završnost na studijskom programu i zapošljavanje (3.5., 3.7.)

Podatke u tablicu potrebno je evidentirati sukladno tablicama 3.5 i 3.7. dokumenta Analitički prilog samoanalizi.

Prozor Završnost na studijskom programu i zapošljavanje (3.5., 3.7.) podijeljen je na 2 okvira:

  • okvir s podacima o studijskom programu - podatke u ovom okviru nije moguće mijenjati 
  • okvir Tablica 3.5. - u njoj se evidentiraju podaci o završnosti na studijskom programu
  • okvir Tablica 3.7. - u njoj se evidentiraju podaci o zapošljavaju diplomiranih/bivših studenata


Okvir Tablica 3.5

U ovom okviru evidentiraju se podaci o završnosti na studijskom programu. Podaci se unose pokretanjem akcije Unesi (F8). 

Slika 2. Izgled okvira Završnost na studijskom programu 

Akademska godina - u ovom polju evidentira se podatak o akademskoj godini za koju se želi evidentirati statistika o generacijama

Akademska godina generacije - u ovom polju evidentira se statistika generacije za akademsku godinu (definiranu u desnom okviru)

Broj upisanih studenata iz generacije - u ovom polju evidentira se podatak o broju upisanih studenata iz generacije

Broj diplomirani studenata iz generacije - u ovom polju evidentira se podatak o broju diplomiranih studenata iz generacije

Broj studenata iz generacije koji još studiraju - u ovom polju evidentira se se podatak o broju studenata iz generacije koji još uvijek studiraju

Broj studenata iz generacije koji su izgubili pravo studiranja - u ovom polju evidentira se podatak o broju studenata koji su izgubili pravo studiranja 

Prosječno trajanje studija - u ovom polju evidentira se podatak o prosječnom trajanju studija


Evidencija podataka

Podaci se ispravno evidentiraju na sljedeći način:

  • U okvir "Akademska godina" se za vrednovanje ustanove evidentira samo jedan zapis - akademska godina vrednovanja ustanove (npr. 2016./2017. akademska godina kao što je na slici 2).
  • U okviru "Završnost na studijskom programu" se evidentira statistika generacija u akademskoj godini vrednovanja - može biti jedan ili više zapisa koji odgovaraju podacima prethodnih generacija.

Konkretno na slici 2 je evidentirana statistika završnosti u 2016./2017. akademskoj godini za generacije studenata koje su počele studirati 2009./2010., 2010./2011. i 2011./2012. akademske godine.

Okvir Tablica 3.7

U ovom okviru evidentiraju se podaci o zapošljavanju diplomiranih/bivših studenata. Podaci se unose pokretanjem akcije Unesi (F8). 

Slika 3. Izgled okvira Zapošljavanje diplomiranih/bivših studenata

Godina - u ovom polju evidentira se podatak o kalendarskoj godini

Broj studenata koji su završili studij navedene godine - u ovom polju evidentira se podatak o broju studenata koji su završili studij navedene godine

Broj nezaposlenih na nacionalnoj razini ( prema statistici Zavoda za zapošljavanje) - u ovom polju evidentira se podatak o broju nezaposlenih

  • No labels