U ovom izborniku unose se podaci o strukturi upisanih studenata za studijske programe prve razine.

Podatke u tablicu potrebno je evidentirati sukladno tablici 3.1., 3.2., 3.4. dokumenta Tablice iz Mozvag-a u samoanalizi.

Podatke u ovom izborniku evidentira ustanova.

Slika 1. Izgled izbornika Struktura upisanih studenata za studijske programe prve razine (3.2., 3.1., 3.4.)

Izbornik se sastoji od 2 okvira:

Studijski program - U ovom okviru su evidentirani osnovni podaci o studijskom programu, te je tu moguć samo dohvat podataka.

Donji okvir sastoji se od 3 kartice -

  • Struktura upisanih studenata prema načinu izvedbe studijskog programa (Tablica 3.2. i 3.1.)
  • Struktura upisanih studenata za 1. studijsku godinu (Tablica 3.2.)
  • Prolaznost s prve na drugu godinu studija na studijskom programu (tablica 3.4.)

Kartica Struktura upisanih studenata prema načinu izvedbe studijskog programa (Tablica 3.2. i 3.1.)

Slika 2. Izgled kartice Struktura upisanih studenata prema načinu izvedbe studijskog programa (Tablica 3.2. i 3.1.)

Akademska godina - Ovdje se evidentira godina za koju se unose podaci o strukturi studenata.

Način izvođenja - Ovdje se evidentira način izvođenja studijskog programa (Redovni, Izvanredni).

Prijavljeni - 1.godina (3.2.) - Ovdje se evidentira broj prijavljenih studenata na prvu godinu studijskog programa.

Upisani - 1.godina (3.2.) - Ovdje se evidentira broj upisanih studenata u prvu godinu studijskog programa.

Upisan kvota - 1. godina (3.2.) - Ovdje se evidentira upisna kvota za prvu godinu studijskog programa.

Broj studenata (3.1.) - Ovdje se evidentira broj studenta na studijskom programu.

Kartica Struktura upisanih studenata za 1. studijsku godinu (Tablica 3.2.)

Slika 3. Izgled kartice Struktura upisanih studenata za 1. studijsku godinu (Tablica 3.2.)

Akademska godina - Ovdje se unosi godina za koju se evidentira struktura upisanih studenata za prvu studijsku godinu.

Uspjeh na državnoj maturi - Ovdje se evidentira uspjeh na državnoj maturi studenata upisanih na prvu studijsku godinu.

Prosječna ocjena - Ovdje se evidentira prosječna ocjena studenata upisanih na prvu godinu studija.

Kartica Prolaznost s prve na drugu godinu studija na studijskom programu (tablica 3.4.)

Slika 4. Izgled kartice Prolaznost s prve na drugu godinu studija na studijskom programu (tablica 3.4.)

Akademska godina - Ovdje se evidentira godina za koju se unosi zapis o prolaznosti studenata na studijskom programu.

Broj upisanih studenata - Ovdje se evidentira broj upisanih studenata na studijski program.

Broj studenata s 18 do 29 ECTS-a - Ovdje se evidentira broj studenata koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili od 18 do 29 ECTS-a.

Broj studenata s 30 do 54 ECTS-a - Ovdje se evidentira broj studenata koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili od 30 do 54 ECTS-a.

Broj studenata s 55 do 59 ECTS-a - Ovdje se evidentira broj studenata koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili od 55 do 59 ECTS-a.

Broj studenata s najmanje 60 ECTS-a - Ovdje se evidentira broj studenata koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 60 ECTS-a.

  • No labels