Opcija Mobilnost nastavnika, suradnika i nenastavnog osoblja (4.5., 4.6.) otvara se odabirom izbornika Analitički prilog te opcije Tema 4 Nastavnički i institucijski kapaciteti/Mobilnost nastavnika, suradnika i nenastavnog osoblja (4.5., 4.6.)

Podatke u ovom prozoru evidentira ustanova

Slika 1. Izgled prozora Mobilnost nastavnika, suradnika i nenastavnog osoblja (4.5., 4.6.) 

Podatke u tablicu potrebno je evidentirati sukladno tablicama 4.5 i 4.6. dokumenta Analitički prilog samoanalizi.

Prozor Mobilnost nastavnika, suradnika i nenastavnog osoblja (4.5., 4.6.) podijeljen je na 3 okvira: 

  • Okvir Visoko učilište sadrži općenite podatke o ustanovi. U njemu se podaci ne evidentiraju. 
  • Okvir Mobilnost nastavnika i suradnika u posljednjih pet akademskih godina - u ovom okviru evidentiraju se podaci o mobilnosti nastavnika i suradnika
  • Okvir Mobilnost nenastavnog osoblja u posljednjih pet akademskih godina - u ovom okviru evidentiraju se podaci o mobilnosti nenastavnog osoblja

Okvir Mobilnost nastavnika i suradnika u posljednjih pet akademskih godina

U ovom okviru evidentiraju se podaci o Mobilnost nastavnika i suradnika u posljednjih pet akademskih godina. Podaci se unose pokretanjem akcije Unesi (F8). 

Akademska godina - u ovom polju evidentira se akademska godina na koju se mobilnost odnosi

Vrsta mobilnosti - u ovom polju evidentira se odlazna ili dolazna vrsta mobilnosti

Tip -  u ovom polju evidentira se tip mobilnosti odabirom iz kataloga 

Trajanje mobilnosti - u ovom polju evidentira se trajanje mobilnosti odabirom iz kataloga

Broj osoba na mobilnosti - ukupan broj osoba na mobilnosti u toj akademskoj godini 


Okvir Mobilnost nenastavnog osoblja u posljednjih pet akademskih godina

U ovom okviru evidentiraju se podaci o Mobilnost nenastavnog osoblja u posljednjih pet akademskih godina. Podaci se unose pokretanjem akcije Unesi (F8). 

Akademska godina - u ovom polju evidentira se akademska godina na koju se mobilnost odnosi

Vrsta mobilnosti - u ovom polju evidentira se samo odlazna vrsta mobilnosti

Trajanje mobilnosti - u ovom polju evidentira se trajanje mobilnosti odabirom iz kataloga

Broj osoba na mobilnosti - ukupan broj osoba na mobilnosti u toj akademskoj godini 
  • No labels