Katalog Županija sadrži  jedinstvene oznake o županijama u Republici Hrvatskoj.

Podatke u prozoru nije moguće unositi, već samo pregledavati.

Slika 1. Prozor Županija

Save

Save

  • No labels