Prozor Nenastavno osoblje služi za evidneciju nenastavnog osoblja na ustanovi, koji su potrebni za tablicu 4.1. - Pregled - Struktura osoblja.

U sklopu vrednovanja osoba može biti ili nastavno ili nenastavno osoblje, ne oboje. Ako je osoba u danom periodu držala neku vrstu nastave, osobu je potrebno evidentirati kao nastavno osoblje.


Slika 1. Prozor Nenastavno osoblje

Osnovni podaci osobe evidentirane u ovom prozoru su podjednaki podacima koji se evidentiraju u prozoru Nastavnik.

Tip radnog odnosa može biti:

  • Tehničko osoblje
  • Administrativno osoblje
  • Pomoćno osoblje
  • Zaposlenik na projektu.


Save

  • No labels