Opcija Projekti - mobilnost/visoko obrazovanje (4.7.) otvara se odabirom izbornika Analitički prilog te opcije Tema 4 Nastavnički i institucijski kapaciteti/Projekti - mobilnost/visoko obrazovanje.

Podatke u ovom prozoru evidentira ustanova

Slika 1. Izgled prozora Projekti - mobilnost/visoko obrazovanje (4.7.)

Podatke u tablicu potrebno je evidentirati sukladno tablici 4.7. dokumenta Analitički prilog samoanalizi.

Prozor Projekti - mobilnost/visoko obrazovanje (4.7.) podijeljen je na 2 okvira: 

  • gornji okvir koji sadrži podatke o ustanovi koje nije moguće mijenjati
  • donji okvr Projekti - mobilnost/visoko obrazovanje

Okivr Projekti - mobilnost /visoko obrazovanje

Podaci se u ovaj okvr unose pokretanjem akcije Unesi (F8).

Akademska godina -u ovom polju evidentira se akademska godina

Vrsta projekta - u ovom polju evidentira se vrsta projekta izborom iz kataloga 

Naziv projekta - u ovom polju evidentira se naziv projekta

Datum početka - u ovom polju evidentira se datum početka projekta 

Datum kraja - u ovom polju evidentira se datum kraja projekta

Izvor financiranja - u ovom polju evidentira se izvor financiranja odabirom iz kataloga 

Uloga visokog učilišta - u ovom polju evidentira se uloga visokog učilišta odabirom iz kataloga

Iznos namijenjen VU - u ovom polju evidentira se iznos sredstava namijenjen VU

Ukupan iznos projekta - u ovom polju evidentira se ukupan iznos projekta   • No labels