Prozor Dozvole uloge nad dokumentima - ažuriranje služi za evidentiranje dozvola uloga (dionika postupka vrednovanja) za učitavanje i izmjenu vrsta dokumenta, u određenim statusima postupka vrste vrednovanja. Dopuštenje za učitavanje/izmjenu dokumenta pojedinoj ulozi se dakle daje na razini statusa u kojem se postupak nalazi.

Slika 1. Prozor Dozvole uloge nad dokumentima - ažuriranje

 

U prozoru su vidljivi sljedeći podaci:

U gornjem okviru su vidljivi podaci o vrsti postupka i verziji na koju se dozvole odnose. Podaci se dohvaćaju prema onome kako su evidentirani u prozoru Verzija vrste postupka vrednovanja.

U donjem okviru su vidljivi sljedeći podaci:

Uloga - Naziv uloge koja može učitati dokument u određenom statusu.

Vrsta dokumenta potrebna za promjenu statusa - Naziv dokumenta koji se može učitati u određenom statusu postupka.

Status postupka - Naziv statusa u kojem postupak mora biti, kako bi se mogao učitati potreban dokument.

Faza - Faza postupka u kojoj se određeni status nalazi. Prilikom odabira Statusa postupka automatski se mijenja i Faza, ovisno o tome kako su definirani podaci u prozoru Status za vetziju vrste postupka.

Save

  • No labels