ISVU (Informacijski Sustav Visokih Učilišta) je projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pokrenut sredinom 2000. godine u sklopu programa informatizacije visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.


ISVU čine moduli prikazani na Slici 1.


Slika 1. ISVU moduli


Više o ISVU modulima možete pročitati ovdje.

ŠTO ISVU NUDI VISOKIM UČILIŠTIMA?

 • besplatan informacijski sustav (financiran od MZO)
 • besplatnu edukaciju za korištenje sustava
 • tehničku potporu i stalnu brigu o ispravnom radu sustava koju osigurava Srce
 • ad-hoc izvještaji o uspješnosti studenata, prolaznosti na ispitima
 • pregledavanje unesenih podataka po određenim kriterijima (10% najboljih studenata, prosjek ocjena na ispitnim roku…)
 • omogućuje izradu izvještaja (koje periodički zahtjeva MZO, visoko učilište, stipenditori...)
 • manju opterećenost studentske referade


ŠTO ISVU NUDI STUDENTIMA?

 • prijavu i odjavu ispita putem Interneta
 • obavijesti o ispitima putem e-maila
 • dobivanje potvrda izvan radnog vremena studentske referade
 • upis godine bez čekanja u redu


ŠTO ISVU NUDI NASTAVNICIMA?

 • uređivanje tjednog plana nastave za predavanja i vježbe
 • opisivanje podataka o predmetu kao što su sadržaj i popis literature
 • pregled podataka o ispitnim rokovima i statusima studenata
 • evidenciju podataka vezanih uz završetak studija


TKO JE TKO U ISVU?

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava financijska sredstva za izradu i redovito funkcioniranje sustava ISVU, te nadzire rad sustava.

Razvoj programske podrške i redovito funkcioniranje sustava osigurava Sveučilišni računski centar – Srce, Sveučilišta u Zagrebu.
Do kolovoza 2011. godine razvoj programske podrške za ISVU bio je povjeren Fakultetu elektrotehnike i računarstva – FER, Sveučilišta u Zagrebu.

ISVU Centar potpore je organizacijska jedinica unutar hijerarhije organizacijskih jedinica Sveučilišnog računskog centra u Zagrebu, koja osigurava pouzdano i ispravno funkcioniranje ISVU-a, planira i obavlja poslove održavanja i razvoja ISVU-a, te daje tehničku podršku korisnicima ISVU-a.


KAKO VISOKO UČILIŠTE MOŽE UĆI U ISVU?

Više informacija možete dobiti na e-mail adresi isvu@srce.hr ili ako nazovete broj telefona 01/6165 862.
Na tom ćete broju dobiti ISVU Centar potpore u Srcu.
Stojimo vam na raspolagnju od ponedjeljka do petka, od 08:00 do 16:00.

Pozivamo vas da nam sve prijedloge i primjedbe šaljete na isvu@srce.hr.

Sadržaj izbornika Informacije


Poveznice


Preuzimanje ISVU desktop aplikacija


Pregled sustava


Visoka učilišta

Visoka učilišta (Stara verzija)

Informacije o nastavnim programima, akademskim kalendarima, organizacijskim strukturama... visokih učilišta uključenih u ISVU.


Sustav pomoći

Upute za rad s ISVU modulima.


Studomat


Nastavnički portal


Otvoreni podaci

Zbirni podaci visokih učilišta evidentiranih u ISVU u otvorenom formatu. • No labels