Koraci prilikom uvođenja ISVU-a na visoko učilište su sljedeći:

1. Propuštanje IP adresa računala na kojima će biti instalirani ISVU moduli. Prvu IP adresu na učilištu propušta Centar potpore temeljem e-maila ISVU koordinatora, a ostale IP adrese evidentira ISVU koordinator u aplikaciji ISVU Admin Koordinator, prozoru Računalo.

2. Evidencija kroz modul Kadrovi. Evidentiraju se podaci o:

 • osobama koje su imenovane za rad s ISVU-om
 • ustroju visokog učilišta
 • nastavnom osoblju.
Na ovoj stranici:

3. Evidencija parametara ustanove kroz modul Studiji i studenti (Ustanova→Parametri ustanove)

4. Evidencija nastavnog programa kroz modul Studiji i studenti za 1. nastavnu godinu:

5. Evidencija i zaključavanje akademskog kalendara (Nastavni planAkademski kalendar; kartica Dani ovisni o rednom broju semestra; minimalno je potrebno definirati održavanje nastave – vrsta dana 2).

6. Provjera ispravnosti opisanog nastavnog programa na probnom sustavu.

Podaci se na probu prebacuju periodički, prema rasporedu koji je objavljen na stranici s novostima. Nakon prebacivanja podataka na probni sustav, moguće je evidentirati nekoliko studenata i upisnih listova za te studente na svim smjerovima s prve godine. 

Ono što je potrebno provjeriti jest:

  • jesu li se studentu upisali dobri obvezni predmeti
  • nude li se dobri izborni predmeti
  • pogledati ispis upisnog lista, prilikom čega se provjerava popis obveznih i izbornih predmeta, te jesu li navedeni ispravni izvođači na predmetima

7. Prebacivanje podataka o studentima iz Informacijskog sustava studentskih prava (ISSP) u ISVU

Potrebno je obavijestiti Centar potpore da je obavljena provjera ispravnosti nastavnog programa (točka 6.) te da se može krenuti s prebacivanjem studenata iz ISSP-a. Prebacivanje podataka se radi nakon zaprimanja potpisane odluke čelnika visokog učilišta. Postupak obavlja Centar potpore ISVU-a u suradnji s Centrom za autorizaciju prava (CAP) koji je nadležan za ISSP. Najbolje razdoblje u godini za prebacivanje podataka o studentima je prije upisa novih studenata u sljedeću akademsku godinu.

 • Nakon prebacivanja podataka iz ISSP-a svi studenti se vode kroz ISVU.
  • studenti koji se upisuju u prvu godinu po nastavnom programu evidentiranom u ISVU-u, i
  • studenti viših godina (Izbornik Upis godinePodaci iz sustava prehraneUpis godine)

8. Evidencija upisnih listova studenata koji su upisali prvu godinu.

Priprema za ispitnu evidenciju

 • Evidencija rokova (Studiji i studentiIspitIspitni rok)

evidencija termina za ispitne rokove u akademskom kalendaru (Studenti i studijiNastavni planAkademski kalendar; kartica Dani neovisni o rednom broju semestra – vrsta dana 11, 12, 13)

 • Evidencija dvorana (Studiji i studentiNastavni planDvorana).

 • Evidencija pravila za ispit pred ispitnim povjerenstvom (Studiji i studentiNastavni plan Pravila za ispit pred ispitnim povjerenstvom).

 • Evidencija osoba koje imaju dozvolu rada s pojedinim predmetima (Studiji i studentiNastavni planDozvole djelatnicima nad predmetima). Važno je napomenuti da koordinator evidentira dozvole djelatnicima nad predmetima.
 • Instaliranje Studomata – zatražiti od Centra potpore uputstva za instalaciju studomata na visokom učilištu.

Ispis potvrda

 • Potrebno je definirati tko obavlja dužnost dekana (Studiji i studenti  Nastavni plan  Obavljanje dužnosti).
 • Potrebno  je definirati parametre potvrde (Studiji i studentiPotvrdeParametri potvrde).
 • Potrebno je definirati koje se potvrde mogu izdati studentu (Studiji i studenti Potvrde Svrha potvrde za VU i Potvrde za VU).
 • Potrebno je definirati naziv visokog učilišta u genitivu i lokativu (Studiji i studenti Ustanova Ustrojstvena jedinica).
 • Za pojedine potvrde potrebno je da studenti imaju evidentirano mjesto rođenja.
 • Studenti putem Studomata mogu, ako im se omogući takva opcija, izdavati potvrde. Da bi se to omogućilo potrebno je na neko računalo na visokom učilištu instalirati aplikaciju print server, prema uputama na Instalacija i konfiguracija ISVU Print servera. • No labels