Prozor Dozvole djelatnicima za predmet sadrži podatke o tome kojim je djelatnicima dozvoljen rad sa kojim predmetom u modulu Ispiti i modulu Nastavnički portal.

Djelatnici dobivaju dozvole na osnovi Imenovanja osoba za rad s ISVU  za pregled ili rad s podacima o ispitima. Uz to imenovanje treba im se dodijeliti dozvola za rad s pojedinim predmetom.

  • Ukoliko je djelatniku u imenovanju dodijeljena dozvola za rad s podacima o ispitima, u ovom im se prozoru može definirati s kojim predmetima ima dozvolu za rad, a s kojim samo za pregled podataka.
  • Ukoliko je djelatniku u imenovanju dodijeljena dozvola za pregled podataka o ispitima, s dozvolama nad predmetima definiranim u ovom prozoru, djelatnik će moći samo pregledavati podatke.

U ovom se prozoru dodjeljuju i dozvole osobama za rad ili pregled podataka o predmetu u modulu Nastavnički portal.

Na ovoj stranici:

Prozor se nalazi i u modulu Studiji i studenti i u modulu Ispiti. U modulu Studiji i studenti, prozor se pokreće odabirom opcije Dozvole djelatnicima za predmet izbornika Nastavni plan, dok se u modulu Ispiti pokreće odabirom opcije Dozvole djelatnicima za predmet izbornika Katalozi.

Prozor Dozvole djelatnicima za predmet (Slika 1) sastoji se od dva dijela:

  • Podaci o predmetu
  • Popis dozvola


Slika 1. Prozor Dozvole djelatnicima za predmet


U gornjem dijelu prozora određeno je o kojem se visokom učilištu i predmetu radi (Slika 2).Slika 2. Opis gornjeg okvira prozora


U donjem dijelu prozora nalazi se popisa osoba koje imaju dozvolu za neki predmet (Slika 3). Dozvola može biti samo za pregledavanje podataka o nekom predmetu ili i za njihovu izmjenu.Slika 3. Opis donjeg okvira prozora

Evidencija dozvole djelatnicima za predmet

Novi zapis unosi se nakon pozicioniranja u gornji dio prozora (Slika 4) i pokretanjem akcije Unos. Ukoliko nije poznata šifra predmeta, može se doznati otvaranjem liste predmeta. Lista se može otvoriti iz pomoćnih tablica ili pritiskom desne tipke miša iznad polja šifra predmeta, te odabirom opcije Lista-Predmet.


  Slika 4. Unos novog zapisa


Nakon potvrde akcije unosa, može se unositi i donji dio prozora. Obavezno je unijeti oznaku osobe, koja se također može saznati iz liste, pritiskom desne tipke miša nad poljem Oznaka osobe, i odabirom opcije Lista osoba.

Nakon što se upiše oznaka osobe, polja u kojima se upisuje ime i prezime osobe automatski se ispunjavaju. Posljednje polje u donjem dijelu prozora Dozvole djelatnicima za predmet određuje vrstu dozvole koja se korisniku želi dati.

Postoje dvije vrste dozvola:

  • samo za pregled podataka
  • za pregled i izmjenu podataka 

Korisnik koji nema dozvolu za pregled podataka o predmetu nije naveden u ovom prozoru.


  Slika 5. Davanje dozvola djelatnicima


Lista osoba izgleda ovako:


 
Slika 6. Lista osoba zaposlenih u ustanovi


Evidencija zapisa o dozvoli djelatniku za neki predmet završava potvrdom akcije nakon što je unesena oznaka osobe.


Svim djelatnicima unosom novog retka se dozvola za izmjenu postavlja automatski na vrijednost "Da". Ukoliko se ne želi da inicijalna vrijednost bude da potrebno je iz Alata s lijeve strane prozora maknuti kvačicu pored izbornika Pretpostavljena vrijednost atributa "Dozvola za izmjenu" je "Da".

Popis djelatnika s dozvolom za predmet


Sve dozvole koje su dane djelatnicima mogu se ispisati na izvještaju. Izvještaj se generira pokretanjem opcije Ispiši dozvole (Slika 7).


Slika 7. Pokretanje opcije Ispiši dozvole


Primjer jednog takvog izvještaja prikazuje Slika 8.


Slika 8. Pregled sadržaja izvještaja prije ispisa

Tko evidentira podatke o dozvolama djelatnicima za predmet?


Dozvolu za evidenciju ovih podataka ima koordinator visokog učilišta i sve osobe kojima je odlukom o imenovanju djelatnika na projektu ISVU dodijeljeno ovlaštenje za rad s dozvolama za korisnike. Odluka o imenovanju djelatnika na projektu ISVU se može pronaći na web adresi  www.isvu.hr.

  • No labels