Studiji i studenti temeljni je modul ISVU sustava. Putem ovog modula vodi se evidencija osobnih podataka o studentima, prati tijek studiranja od upisa do diplome, unose se svi podaci kojima se određuje nastavni program i ustroj studija na visokom učilištu, opisuju se inicijalni parametri ustanove te ostali katalozi koji se koriste u bazi podataka. Opisuje se i akademski kalendar te se definiraju ispitni rokovi za predmete.
Sustav podržava višejezičan opis dijelova nastavnog programa (nazivi predmeta i opis sadržaja predmeta), što, osim na hrvatskom, omogućuje generiranje web stranica i na stranom jeziku. Slično, ISVU podržava i izdavanje potvrda i uvjerenja i na stranim jezicima. 
Ako ustanova želi, pomoću ISVU-a mogu se voditi financijske obveze onih studenata koji moraju plaćati studij, a studenti tada putem Studomata imaju uvid u stanje svojih financija.
Modul Studiji i studenti sadrži:


Opis nastavnog programa koji sadrži podatke o:

 • studijima, odnosno elementima strukture studija od kojih se studij sastoji kao što su smjerovi, usmjerenja.
 • predmetima i grupama izborih predmeta od kojih se elementi strukture studija sastoje.
 • ekvivalentnim predmetima, preduvjetima za upisivanje ili polaganje predmeta.
 • pravilima za upis više godine na studomatu

Opis nastavnog plana koji sadrži podatke o odvijanju nastave na visokom učilištu;

 • akademski kalendar sadrži dane vezane za rad visokog učilišta, kao što su početak i kraj semestara, ispitni rokovi, upis godine na studomatu i sl.
 • u tjednima nastave potrebno je evidentirati tjedne u kojim se održava nastava na visokom učilištu. Evidencija tih dana omogućuje da se u modulu Nastavnički portal unose podaci o tjednom planu nastave.
 • evidencija obavljanje dužnosti potrebna je zbog ispisa dokumenata iz ISVU-a, uz to osoba evidentirana kao dekan ili prodekan ima veća prava za pregled podataka u skladištu podataka.
 • evidencija dozvola djelatnicima za predmet omogućuje tim djelatnicima rad s modulima Ispiti i Nastavnički portal
 • definiranje nastavnih grupa za predmete i raspoređivanje studenata u iste omogućuje ispis popisa studenata po grupama te pridruživanje izvođača nastave pojedinoj grupi studenata.


Podatke o ispitnim rokovima i ispitima


Podatke o studentima koji sadrže:

 • matične podatke studenata. Matične podatke upisuje matična ustanova studenta i zadužena je održavanje tih podataka. Ostala visoka učilišta koja student pohađa koriste te podatke.
 • podatke o vezane za studij studenata na visokom učilištu, kao što su smjerovi koje je student upisao i dodatni ECTS bodovi.


Podatke o upisnim listovima studenata i podatke vezane za studenta u akademskoj godini gdje se mogu evidentirati:

 • rezultati razredbenog postupka koji se u sustav mogu unijeti iz pravilno oblikovane datoteke.
 • upisni listovi studenta, u kojima su evidentirani podaci o nastavnim i akademskim godinama upisanih studija, upisanim predmetima i ostalim podacima bitnih za upisne listove (indikator upisa, temelj financiranja, plaćanje itd.)
 • prekidi studija
 • školarine
 • priznavanje ispita i naknadno evidentiranje ocjena


Podatke o završetku studija koji uključuju:

 • ankete za izbor predmeta, mentora i teme
 • temama diplomskih radova
 • diplomske rokove i obrane diplomskih uz ispis ZapisnikaSvjedodžbe i ostalih potvrda vezanih uz diplomiranje studenta
 • podacima o završetku studija bez diplomskog.


Podacima o ustanovi gdje je moguće

 • definirati ustrojstvene jedinice od kojih se sastoji visoko učilište
 • evidentirati parametre ustanove vezane za ISVU kojima se definiraju razna pravila vezana uz odvijanje nastave na visokom učilištu (kao što su vremena prijave i odjave ispita) i određuje ponašanje aplikacije (kao što je način prikazivanja opterećenja predmeta - tjedno ili ukupno)


Iznose školarina za pojedine kategorije studenata čime se omogućuje upis studenata koji plaćaju školarine na Studomatu.


Podatke o potvrdama i izvješća gdje se može:

 • definirati izgled potvrde na raznim jezicima
 • ispisati potvrdu studentu i studentu povećati limit izdanih potvrda

Da  bi mogli početi sa radom u modulu potrebno je instalirati modul Studiji i studenti, koji se može skinuti sa ISVU internet stranica pomoći i to na slijedeći način:

 • preuzeti aplikaciju
 • instalirati modul


Upute o instalaciji ISVU modula nalaze se na sljedećoj internet stranici:

Upute i preduvjeti za instalaciju ISVU modula


 • No labels