Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) objedinjuje skup više zasebnih modula, izvedenih pomoću različitih tehnologija i namijenjenih različitim grupama korisnika unutar visokog učilišta. Sustav omogućuje evidenciju podataka i aktivno potpomaže odvijanje administrativnih procesa visokoškolske ustanove.
ISVU se sastoji od sljedećih modula: Studiji i studenti, Ispiti, Studomat, Kadrovi, Admin koordinator, Razredbeni postupak, Nastavnički portal, Skladište podataka, DISIS (generator dopunskih isprava o studiju, svjedodžbi i diploma), Pregled sustava, Poslijediplomski studiji, REST API i Visoka učilišta.

Kao što se i procesi na visokom učilištu fizički odvijaju na više mjesta (upisi studenata obavljaju se u studentskoj službi, evidencija ocjena obavlja se na zavodima/katedrama ili u studentskoj službi, podaci o djelatnicima prate se u kadrovskoj službi i sl.), tako su predviđeni i odgovarajući ISVU moduli kao potpora odvijanju zadanog procesa na visokom učilištu. Svi ti moduli funkcioniraju u cjelini kao jedinstven informacijski sustav visokog učilišta sa zajedničkim ciljem unapređenja i poboljšanja organizacije rada visokog učilišta.

Izvedbe modula

S obzirom na primijenjenu tehnologiju u ISVU-u razlikujemo klijent-server i web module. Preduvjet je za korištenje obaju tipova modula veza na internet.


Za korištenje modula potrebno je imati AAI@EduHr elektronički identitet.

  • Klijent-server moduli su Studiji i studenti, Poslijediplomski studiji, Ispiti, Admin koordinator, Kadrovi i Razredbeni postupak. Takve module potrebno je instalirati na korisnikovo računalo. Moguće ih je koristiti samo na računalima čija je internetska adresa registrirana u bazi podataka ISVU-a, zbog povećane sigurnosti i zaštite sustava u cjelini.
  • Web moduli ne zahtijevaju instalaciju na korisnikovo računalo nego se koriste putem standardnih internetskih preglednika. Ti moduli su: Studomat, Skladište podataka, DISIS, Nastavnički portal i Visoka učilišta, Pregled podataka. Web module je moguće koristiti s bilo kojeg računala koje ima vezu na internet. 

  • No labels