Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) objedinjuje skup više zasebnih modula, izvedenih pomoću različitih tehnologija i namijenjenih različitim grupama korisnika unutar visokog učilišta. Sustav omogućuje evidenciju podataka i aktivno potpomaže odvijanje administrativnih procesa visokoškolske ustanove.
ISVU se sastoji od sljedećih modula: Studiji i studenti, Ispiti, Studomat, Kadrovi, Isvu koordinator, Razredbeni postupak, Nastavnički portal, Raspored sati, Skladište podataka i ISVU web stranice.

Kao što se i procesi na visokom učilištu fizički odvijaju na više mjesta (upisi studenata obavljaju se u studentskoj službi, evidencija ocjena obavlja se na zavodima/katedrama ili u studentskoj službi, podaci o djelatnicima prate se u kadrovskoj službi i sl.) tako su predviđeni i odgovarajući ISVU moduli kao potpora odvijanju zadanog procesa na visokom učilištu. Svi ti moduli funkcioniraju u cjelini kao jedinstven informacijski sustav visokog učilišta sa zajedničkim ciljem unapređenja i poboljšanja organizacije rada visokog učilišta.

Izvedbe modula

S obzirom na primijenjenu tehnologiju u ISVU-u razlikujemo klijent-server i web module. Preduvjet je za korištenje obaju tipova modula veza na internet.
 Za korištenje modula potrebno je imati korisničko ime i lozinku koju dodjeljuje Centar potpore (lozinku je moguće mijenjati), pri čemu je zajamčena tajnost lozinke. Iznimka tom pravilu je modul Studomat koji koriste studenti. Oni lozinku dobivaju u studenskoj službi, a kao korisničko ime koriste JMBAG.