O ISVU SUSTAVU

Ovo je sustav pomoći namijenjen korisnicima Informacijskog sustava visokih učilišta.

Molimo Vas da Vaše primjedbe, ideje i teme koje Vas zanimaju pošaljete e-mailom na adresu isvu@srce.hr.

Krajnji cilj informacijskog sustava ISVU jest podizanje kvalitete visokog školstva i kvalitete studiranja studenata.

Više o Informacijskom sustavu visokih učilišta možete saznati ako se obratite ISVU Centru potpore


Dobro došli

KONTAKT

web-stranice: www.srce.unizg.hr/isvu

e-mail: isvu@srce.hr

telefon: +385 (1) 616 5862

radno vrijeme: radnim danom od 08:00 do 16:00


MODULI

Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) objedinjuje skup više zasebnih modula, izvedenih pomoću različitih tehnologija i namijenjenih različitim grupama korisnika unutar visokog učilišta. Sustav omogućuje evidenciju podataka i aktivno potpomaže odvijanje administrativnih procesa visokoškolske ustanove.
ISVU se sastoji od sljedećih modula:

Studiji i studenti, Ispiti, Studomat, Kadrovi, Admin koordinator, Nastavnički portal, Skladište podataka, DISIS (generator dopunskih isprava o studiju, svjedodžbi i diploma), Pregled sustava, Poslijediplomski studiji, REST API, Print server, Visoka učilišta i Provjera potvrda s el. pečatom. PREZENTACIJE, HODOGRAMI i WEBINARI

U svrhu lakšeg snalaženja sa često korištenim sadržajima ISVU modula, Centar potpore ISVU kontinuirano izrađuje prezentacijewebinare, i hodograme koji detaljno korak po korak objašnjavaju evidenciju podataka.

NOVOSTI U MODULIMA

Sadrže sve relevantne novosti vezane za ISVU module.


  • No labels